صفحه اصلي > خبرها > محتوا و تولید محتوا چیست؟

محتوا و تولید محتوا چیست؟


10-09-1395, 15:34. نويسنده: admini
هر محتوایی خواه عکس,متن ,تصویر, صوت که برای رساندن پیام به مخاطب استفاده میشود و به منظور انتقال همه مفاهیم در

سایت استفاده شود و نهایتا در سایت آپلود(گذاشتن اطلاعات در سایت ) بشود , محتوا نامیده می شود.

به مراحلی که به تولید این محتوا ها انجام میپذیرد را ,تولید محتوا میگویند.


بازگشت